Hjem
  Om oss
  Leietakere
  Til salgs
  Til leie
  Prosjekter
  Kontakt Oss
               


OM OSS

Det hele startet sent på høsten 1981 i Sola sentrum. Med pantsatt bolighus kjøpte Eva og Nils Østerhus gnr.33, bnr.13 og 66 i Solakrossen. Brannkassen, Narvesen og tannlege Vaula var leietakere i hovedbygget. Et eldre bolighus var også på tomten. Tomten var ca. 1900m2.
Det gamle huset ble revet og Solagården ble bygget i 1984. Solagården ble solgt 2005.

Tomt ble kjøpt i 1990 og Torggården ble bygd ferdig i 1991, et kombinert forretnings- og leilighetsbygg. 600m2 forretningslokaler, 14 leiligheter, 100m2 lager, 1 stk garasje og parkeringsplasser. Torggården ble solgt 2005.

Skjoldgården ble ferdigstilt i 1994. Dette er et bygg på 2500m2 og tomt på 3000m2. Bygd i 3 etasjer. 3.etasje har Trygdekontoret leid fra 1994, U-etasje er lager og butikker, 1.etasje er butikker. Skjoldgården har en noe spesiell arkitektur og bygget faller godt inn i tomtestrukturen og fremstår funksjonelt for brukerne. Bygget er tildelt Sola kommunes byggeskikkspris 1995.

Det ble besluttet å gå fra personlig selskap til aksjeselskapet Østerhus eiendom AS i år 2000. Rune Østerhus er daglig leder.

Østerhus Eiendom AS har ca.2700m2 utleieareal og ca. 3000m2 tomteareal i Sola sentrum.
Østerhus Eiendom AS har en behagelig egenkapital, dette gir oss en økonomisk handlefrihet når vi vurderer nye investeringsmuligheter fortløpende.

Østerhus Eiendom AS, Postboks 1 - 4097 Sola, tlf: 470 11 394 , fax: 51 32 51 14 - Design:: amstudio